tranducminhtamtranducminhtam

General

No information

Description

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng
Địa chỉ: 91 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng District, Hanoi
Số Điện Thoại: 839911745
Website https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam
https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam
https://tranducminhtam.blogspot.com/
https://www.instagram.com/tranducminhtam/

Audio stuff

No information